AB Sigorta pazarı

AB'de sigorta pazarında ağırlığı hayat sigortaları oluşturuyor. Üretimin yüzde 58'inin hayat sigortalarından oluştuğu AB'de hayat dışı branşlardan (Kasko, yangın, nakliyat, mühendislik, kaza, sağlık, makina-montaj, sorumluluk sigortaları) elde edilen prim oranı ise yüzde 42.
AB ülkeleri arasında en yüksek sigorta primine sahip ülke ise 254 milyar 363 milyon dolarlık üretim ile İngiltere. İngiltere'nin Dünya sigorta pazarındaki payı ise yüzde 8.63 mertebesinde. İngiltere'yi 170 milyar 137 milyon dolar üretim ile Almanya, 161 milyar 483 milyon dolarla Fransa, 110 milyar 575 milyon dolarla da İtalya takip ediyor. İngiltere'nin AB sigorta pazarı içinden aldığı pay yüzde 26.74 iken, Almanya yüzde 17.88, Fransa 16.97, İtalya ise 11.62 paya sahip. Bu da gösteriyor ki, AB üyesi 25 ülke arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya toplam sigorta pazarının yüzde 73.21'ini elinde tutuyor. Hayat sigortası açısından bakıldığında ise, yine İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın yaklaşık yüzde 70'ler ile toplam hayat sigortası pazarına hakim olduğu görülüyor.