Sigorta Hizmetlerinde Pazarlama Planlaması

Sigorta endüstrisinde diğer endüstrilerde olduğu gibi pazarlama planlamasına temel kavramlarla başlanır.
-Başlangıç planı
-Stratejiler ve taktikler belirlenir.
Pazarlama yöneticisi tarafından hazırlanır.Fakat plan hazırlanırken üst yönetim ile işbirliği yapılır ve aracılar tarafından toplanan pazara ilişkin bilgiler kullanılır.
Pazarlama planlaması bir süreçtir ve devamlılık gösterir.
Pazarlama planlaması genellikle şu üç soruyu sorar.
1-Neredeyiz?
2-Nereye gitmek istiyoruz?
3-Bu noktaya nasıl gideriz?

Pazarlama planlamasını şu aşamalardan geçerek hazırlanır:
-Durum analizi yapılması
-Pazarlama hedeflerinin belirlenmesi
-Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
-Uygulama programının geliştirilmesi
-Sonuçların ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Bir sigorta şirketi için pazarlama ve satış faaliyetlerinin önemi büyüktür. Her şeyden önce ülkemizde sigortacılığın geniş kitlelere yaygınlaştırılması sigorta bilincinin tabana indirilmesi ve halkımızın bilinçlendirilmesi bakımından satış faaliyetinin kaynak oluşturan önemli bir yönü mevcuttur. Diğer yandan sigortacılık faaliyetleri acenteler aracılığı ile pazarlandığı için acentelerin pazarladıkları hizmeti son derece iyi tanımaları ve tanıtmaları gerekmektedir. Bu bakımdan satış ve pazarlama fonksiyonu içerisinde acentenin önemi de böylece ortaya çıkmaktadır. Tüm bu çabaların içerisinde işin beşeri yönleri, satıcı müşteri ilişkileri, tutumlar, çalışma biçimleri kalite ve satış sonrası hizmetler sunulan hizmetin bir bütün olarak önemini daha çok ön plana çıkarmaktadır.
Bugünkü çağdaş anlayış çerçevesinde Philip Kotler'in savunduğu ilkeler doğrultusunda pazarlamayı dört ana başlık altında toplayabiliriz. Sigortacılığa uyarladığımızda Pazarlama Karışımını aşağıdaki gibi değerlendirmemiz mümkündür:
A. Hizmet : Poliçe , teminat, güvence, garanti, huzur.
B. Fiyat : Prim , sürprim, indirim, ödeme koşulları (peşin/taksit).
C. Acente : Kuruluş/hizmet yılı, bilgi deneyim, çevre, itibar, güvenirlilik, mesleğe bakış, beşeri ilişkiler, hız, kalite, satış sonrası hizmet.
D. Tanıtım : Reklam, promosyon, kişisel satış, propaganda, medya, halkla ilişkiler, referanslar.

Sigorta Pazarlamasında Acenteler Tarafından İzlenecek Temel Politikalar
*Ne olursa olsun kar zihniyeti yoktur.
*Müşteri ihtiyaçları iyi belirlenmelidir.
*Acente, müşterinin danışmanı olmalıdır.
*Acente, sigortanın müşteriye sağladığı faydaları ve hatta külfetleri dürüstçe ve gerçekçi bir biçimde karşı tarafa aktarabilmelidir.
*Danışman rolündeki acenteler bilgi ve teknoloji ile donatılmalıdır.
*Kazanç müşteriyi memnun ve tatmin ederek ödenmelidir.