Türkiye'de Sigorta Pazarlaması ve Bazı Sorunlar

Sigorta bir hizmettir. Sigortacı gözle görülmeyen ancak yararları tazminat ödendikten sonra hissedilebilen bir hizmet sunmaktadır. Toplumumuzda sigorta pazarlamasına özgü bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır:
*Sigorta pazarlaması ve mamul pazarlaması farklıdır. Sigortacının sattığı gözle görülmez.
Sigortacı güvence satar.
Sigortacı yararlı bir hizmet sunar.
*Sigorta bilinci halka inememiştir. Bu da satışı güçleştirmektedir. Halk olumsuz bazı fikirlere sahiptir.
*Toplumumuzda insanlarımızın çoğunun kafası sigorta olayına yatkın değildir.
Sigorta bilinci toplumumuzda henüz yerleşmemiştir.
Sigorta fikri hala benimsenememiştir.
Risk hayali bir olaydır.
*Yaygın kanaatler mevcuttur;
"Hasarı nasıl olsa alamam"
"Sigortacı hakkımı vermez"
"Fabrikam Allah'a sigortalı" ve diğer aleyhte propagandalar.
*Sigortacı geleceğe ait bir söz satar.
Satış anında sigortanın yararlarından söz etmek hatta göstermek zordur.
Sigortacının sattığı somut bir nesne olmadığı için işi zor fakat zevklidir.
*Gelecekle ilgili verilen sözün yerine getirilmesi, istenmeyen tatsız bir olayın gerçekleşmesine bağlıdır.
*Hasar ödemelerinde karşılıklı kuşkularla beslenen kısır döngü iletişimi zorlaştırır.
*Sigortacılıkla ilgili yasalar ve yönetmelikler zaman zaman açıklık yerine karışıklık yaratabilmektedir.
*Hızlı enflasyon sigortalıya sağlanan güvenceyi yıpratmaktadır.
*Acenteler, müşteriyi arayıp bulmak yerine müşterilerin acentelere gelmelerini beklemektedirler.
Bu ve buna benzer sorunlar asla cesaret kırıcı olmamalı, bilakis büyük bir potansiyele sahip Türkiye'deki sigorta pazarını genişletip büyütmek için dikkate alınması gereken unsurlar olarak değerlendirilmelidir.