Hırsızlık Suçu - Cezası

Hırsızlık suçunun cezası

5237 Sayılı kanunun TCK nun basit hırsızlığı düzenleyen 141. maddesinde öngörülen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu ceza yine aynı sayılı yasanın 61. maddesine göre hakim tarafından somut olayda; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar , suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kastının yoğunluğu, amaç ve saiki dikkate alınarak ceza alt ve üst sınırlar arasında temel ceza olarak belirlenir.

Soruşturma

TCK 141. maddede düzenlenen hırsızlık suçunun basit hali şikayete tabi değildir. Cumhuriyet Savcılığınca resen soruşturma başlatılacaktır.

765 sayılı TCK ile karşılaştırma

765 Sayılı TCK unda basit hırsızlık suçu 491/ ilk maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede cezanın alt sınırı 6 ay üst sınırı 3 yıldır. Yeni TCK’nda getirilen basit hırsızlık suçunun alt sınırı 1 yıla çıkarılarak bu eyleme verilen ceza daha da ağırlaştırılmıştır.madde yeni TCK’nda ki basit hırsızlıkta eski TCK da ki “diğerinin” ifadesi kaldırılarak zilyedinin ifadesi getirilmiştir. Ayrıca “taşınabilir malını” ifadesi yerine “taşınır bir malı” kavramı getirilerek hırsızlığa konu olan malın açık açık taşınır mal olduğu belirtilmiştir.